Likvidation och avslut

Det kan finnas många skäl att avsluta ditt företags verksamhet. Att verksamheten går dåligt ekonomiskt, att du blir sjuk, vill gå i pension. Överlåtelse av ditt företag är inte alltid den bästa lösningen. Då ska bolaget likvideras.

Likvidation

Ett aktiebolag kan inte bara avregistreras. Om bolaget ännu går med vinst kan det istället likvideras. Detta är en process där bolagets alla tillgångar och skulder gås igenom för att säkerställa att allt är betalat. När detta har skett betalas återstoden av tillgångarna ut till aktieägarna. 

Ett aktiebolag som är på obestånd ska rekonstrueras eller försättas i konkurs.

Också handelsbolag och kommanditbolag måste ofta genomgå likvidation. Det måste likvideras enligt en särskild procedur av en av Bolagsverket utsedd likvidator. 

Mikro har kontakt med advokater som kan genomföra likvidation.

Avslut

Enskild firma (och handelsbolag och kommanditbolag utan verksamhet) kan avregistreras hos Bolagsverket och Skatteverket. Efter avregistrering måste även bokföringen avslutas och deklaration upprättas på rätt sätt.  Mikro kan bistå med allt detta.