Lön & personal

Löneadministration

Lön kräver relativt mycket administration. Mikro skapar snabba och trygga rutiner för detta åt ert företag.

I lönehanteringen ingår många moment. Mikro utför bl.a.:

 • Löneberedning
 • Skattedeklarationer, rapportering av sociala avgifter och avdragen skatt
 • Beräkningar av semesterlöneskuld
 • Upprättande och rapportering av kontrolluppgifter
 • Inlämning av statistikuppgifter till SCB och Svenskt Näringsliv
 • Utskick av lönespecifikationer per e-post eller brev på posten
 • Rapportering av uppgifter till pensionsinstitution
 • Rapportering till FORA och Collectum

Personaladministration

Personaladministration är inte bara att ha anställningsavtal för sin personal. Det är att ha kunskap om vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Om hur ett eventuellt kollektivavtal påverkar ditt företagande. Mikro är din konsult i dessa frågor.

Mikro kan bidra med:

 • Anställningsavtal
 • Arbetsgivarintyg och andra intyg
 • Stöd vid rekrytering
 • Policys för en god arbetsplats
 • Betyg och omdömen
 • Stöd vid förhandling