Kundavtal

Vårt samarbete och villkor

När du väljer oss så skriver ditt företag och Mikro ett uppdragsavtal. I avtalet specificeras vilka tjänster som Mikro ska utföra åt ditt företag och på vilka villkor. Innan vi kan åta oss ett uppdrag kontrollerar vi företaget och dess ägare.

För att Mikro ska kunna ge dig som kund bra service behöver vi ha kunskap om dig och ditt företag. Det innebär att du behöver informera Mikro regelbundet om hur du driver ditt företag.
 
I vår verksamhet följer Mikro de lagar som styr bokföring och redovisning i Sverige samt god sed.