Juridiska tjänster

Ditt företags verksamhet styrs av många lagar. Vissa lagar är gemensamma för alla bolag som t.ex. bokföringslagen medan andra är beroende av ditt företags verksamhetsområde. 

Mikro kan:

 • Informera om dina skyldigheter och rättigheter
 • Bistå vid bolagsbildning
 • Bistå vid bolagsombildningar
 • Föra protokoll vid t.ex. bolagsstämma 
 • Bistå med omprövning av skattebeslut
 • Upprätta uppdragsavtal
 • Upprätta samarbetsavtal
 • Upprätta ägaravtal
 • Upprätta arrendeavtal
 • Upprätta köpeavtal
 • Upprätta upphandlingsavtal
 • Bistånd vid förhandling
 • Bouppteckning

m.fl. uppgifter

Har ditt företag behov som vi inte kan tillgodose kan vi förmedla kontakt med lämplig advokat. 

Arbetsmiljö

Har ditt företag fler än fem arbetstagare är du enligt Arbetsmiljöverket skyldig att upprätta skriftligt ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, (SAM). Mikro har ett eget program inklusive utbildning i arbetsmiljöarbete. Låt oss underlätta ditt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Kontakta oss för mer information.

Kontakt med myndigheter

Genom att svenska företag har så många lagar att följa så blir det självklart att man, som företagare, har kontakt med många myndigheter. Känner du att du vill ha stöd i dina myndighetskontakter så står Mikro till tjänst.